Amer Voloder Elektroprivreda BiH

Rođen sam u Sarajevu 1971. godine. Po zanimanju sam diplomirani inžinjer elektrotehnike. Radim u EPBiH (softverski inžinjer). Imam preko 22 godine radnog staža. Učestvovao sam u realizaciji nekoliko projekata na nivou korporacije. Studirao sam i na Tehničkom univerzitetu u Gracu (Austrija). Bio sam na stručnim usavršavanjima u Austriji, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj. Objavio sam više stručnih radova. Član sam Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme - Bosanskohercegovački komitet. Posjedujem niz stručnih certifikata iz oblasti informatike i elektronike. Moja primarna interesovanja su iz domena: informacionih i komunikacionih tehnologija, energetike, upravljanja projektima, korporativnog preduzetništva.

Predavanja

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Medijski pokrovitelj