Kontakt

Konferencijski logotip za uključiti u Prezentaciju:

Organizator:

Hrvatska udruga Oracle korisnika - HrOUG

Ulica hrvatskih branitelja 3
10430 Samobor
Hrvatska
 
Web www.hroug.hr 
E-mail [email protected]
Telefon

+385 1 300 04 83

+385 91 148 76 78

Fax +385 1 440 00 98
OIB (HrOUG) 33433787070
IBAN (HrOUG) HR1923600001101598667
   
mr.sc. Davor Ranković - Predsjednik
dr.sc. Leo Mršić - Tajnik

Programski odbor HrOUG konferencije

  • dr.sc. Leo Mršić, predsjednik
  • Dario Bilić - APEX & Development
  • Nadja Jusufović - DBA
  • dr.sc. Branko Mihaljević - Java
  • dr.sc. Velimir Srića - Business
  • Tihomir Saić - Best practicies