Kada Oracle naredba nije serijabilna?

Track

Razvoj & Middleware

Datum i vrijeme

petak, 16. listopad 2015., 09:40

Dvorana

Dv 5 Apartmani

Trajanje

30'

Oracle transakcija standardno NIJE serijabilna, jer je default ISOLATION LEVEL READ COMMITED. Ako želimo da transakcija bude serijabilna, moramo eksplicitno navesti SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE. Za razliku od transakcije, Oracle SELECT i DML naredbe standardno JESU serijabilne (statement-level read consistency). To znači da naredba ne vidi ništa što je nastalo nakon njenog početka, čak i kad je COMMIT-irano. U predavanju će se pokazati izuzeci, koji mogu stvoriti nekonzistentnost podataka.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Srednje detaljno
Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.)
Poželjna funkcija slušatelja: Programeri , DBA

O predavaču

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Medijski pokrovitelj