Studija slučaja: Tiražiranje i upravljanje tiskovinama, Tisak d.d. Zagreb

Track

-

Datum i vrijeme

srijeda, 14. listopad 2015., 11:30

Dvorana

Dv 1 Velika

Trajanje

30'

U predavanju ćemo prikazati studiju slučaja uvođenja novog programskog rješenja za tiražiranje i upravljanje tiskovinama u Tisak d.d. Implementiran je POSiA sustav uz upravljanje robnim tokovima u veleprodaji i maloprodaji, tj. njegovi moduli za upravljanje distribucijom, transportom i obnovom zaliha.• Uključeni su profitni centri veleprodajnih kupaca kao i vlastita (malo)prodajna mjesta.• Definicija i upravljanje asortimanom po profitnim centrima.• Praćenje prodaje i zaliha po svakom profitnom centru.• Inicijalni uvoz povijesnih podataka o prodaji i zalihama po profitnim centrima.• Upravljanje distribucijom po makro i mikro linijama korištenjem vlastitog, tuđeg ili javnog prijevoza (cestovni i zračni).• Izrada popratnog adresnog materijala.• Obračun prijevoza.Ugovori s partnerima (kupcima i dobavljačima) podržavaju:• definiranje komercijalnih uvjeta do razine artikla uz vremensku komponentu;• obračun i fakturiranje razdoblja;• akontacije.Za planiranje prodaje i zaliha temeljem povijesnih podataka, Infoart je razvio model za predviđanje buduće prodaje pojedinih artikala te prateći modul za jednostavan pregled i upravljanje izračunatim projekcijama.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Općenito
Poželjno iskustvo slušatelja: Bez iskustva (1 g. i manje)
Poželjna funkcija slušatelja: Krajnji korisnik , Menadžer - operativni , Menadžer - strateški

O predavaču

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Medijski pokrovitelj