Luka Kolembus HEP STI

Luka Kolembus - diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Informacijska i komunikacijska tehnologija. Zaposlen u HEP d.d. u službi za Aplikativnu i softversku potporu. Radi s Oracle tehnologijama, najdraža ADF.

Predavanja

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Medijski pokrovitelj