Visoko raspoloživa arhitektura za Oracle Fusion Middleware

Track

DBA & Infrasturktura

Datum i vrijeme

srijeda, 18. listopad 2017., 14:50

Dvorana

Dvorana B

Trajanje

45'

U okviru ovog predavanja ću predstaviti jednu takvu arhitekturu za Oracle FMW koja omogućava da različite aplikacije implementiramo u aktiv-aktiv načinu rada s time da su pojedine komponente arhitekture postavljene da dvije geografski udaljene lokacije. U svakom sloju arhitekture koja se sastoji od load balancera, web poslužitelja, aplikacijskih poslužitelja, poslužitelja baze podataka i disk storage; instalirane su po dvije komponente s time da se svaka komponenta nalazi na jednoj od geografskih lokacija. Komponente u svakom sloju arhitekture su klasterirane tako da rade u aktiv-aktiv režimu. Ovakva arhitektura omogućava da aplikacije koje su implementirane na njoj mogu bez prekida nastaviti sa radom u slučaju prekida rada jedne od komponenti u svakom sloju opisane arhitekture. U slučaju ispada jedne komponente u nekom sloju arhitekture, druga komponenta koja je u klaster konfiguriciji sa tom komponentom transparentno nastavlja posluživati korisničke zahtjeve iz aplikacije tako da ne dolazi do nikakvog prekida u njihovom radu. Da bi ova arhitektura u punom smislu ispunjavala uvjete visoke raspoloživosti neophodno je i da ona uključuje redundantne komunikacijske linkove kao i da serveri budu konfigurirani tako da su im sve komponente redundantne i da se mogu mijenjati bez prekida u radu servera.
Visoko raspoloživa arhitektura koju ću opisati je implementirana u virtualnoj okolini uz korištenje Oracle VM virtualizacije. Ova virtualizacijska platforma odabrana je zbog toga jer zadovoljava sve uvjete visoke raspoloživosti kao i optimizaciju troškova Oracle licenci. Serveri koji se nude na tržištu imaju sve veći broj procesora i procesorskih jezgri da bi zadovoljili sve veće zahtjeve za procesorskim resursima koje postavljaju suvremene aplikacije. Broj Oracle procesorskih licenci koje moramo nabaviti direktno ovisi o broju procesora i procesorskih jezgri koje koristimo. Ako koristimo virtualizacijske platforme kao što su Hyper-V ili VMware, Oracle zahtijeva da se na tim platformama njegovi proizvodi moraju licencirati tako da se licenciraju svi fizički procesori i jezgre koje ima server na kojem ćemo te licence koristiti. Prednost je Oracle VM virtualizacijske platforme u tome što se na njoj Oracle proizvodi mogu licencirati tako da se licenciraju samo virtualne jezgre procesora koje koriste virtualne mašine u kojima Oracle proizvode implementiramo. Na ovaj način se može bitno smanjiti trošak potrebnih Oracle licenci i pri tome ćemo platiti licence samo za procesorske jezgre koje zaista koristimo. Ako u budućnosti budu bili potrebni dodatni procesorski resursi dokupiti ćemo Oracle licence samo za dodatne procesorske jezgre koje su nam potrebne.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Vrlo detaljno i stručno
Poželjno iskustvo slušatelja: Napredni (3g. i više)
Poželjna funkcija slušatelja: Svi

O predavaču

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!