Integracija korištenjem Oracle SOA Suite platforme u heterogenom okruženju

Track

Best Practicies & Success Stories

Datum i vrijeme

petak, 19. listopad 2018., 14:00

Dvorana

Dvorana B

Trajanje

45'

Informacioni sistem u EPBiH je kompleksan i heterogen sistem sastavljen iz mnoštva aplikacija i softverskih rješenja od jednostavnih aplikacija za izvještavanje zaposlenika do velikih tehničkih sistema kao što je SCADA/DMS/OMS.Potreba za razmjenom podataka između aplikacija je velika i stoga je integracija neprekidna aktivnost koja se odvija u kompaniji. Oracle SOA Suite je platforma koja omogućava kreiranje i upravljanje servisima na jednostavannačin uz kvalitetnu administraciju. Na primjeru integracije više informacionih sistema u EPBiH (SAP, CRM, in-house aplikacija itd) prikazaćemo životni ciklus interfejsa korištenjem Oracle SOA Suite platforme.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Srednje detaljno
Poželjno iskustvo slušatelja: Napredni (3g. i više)
Poželjna funkcija slušatelja: Programeri , Sistem Analitičari , Dizajner
Grupa aktivnosti: Best Practicies & Success Stories

O predavaču

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2018 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku