MIGRACIJA NA Oracle FMW 12C ARHITEKURU U UVJETIMA POTREBA ZA VISOKOM RASPOL

Track

DBA & Infrasturktura

Datum i vrijeme

petak, 19. listopad 2018., 09:30

Dvorana

Dvorana A

Trajanje

45'

Cilj ovog predavanja je opisati process migracije OFM arhitekture na verziju 12c u uslovima postojećih zahtjevnih procesa i obrada različitih aplikacija na Oracle 11g arhitekuri. Osim migracije ovdje se radi o potrebi izgradnje klasterskog okruženja za Oracle FMW sa implementacijom load balancer-a. Kako se postojeća 11g platforma pokazala kao nedovoljna sa aspekta aplikativnih potreba neophodno je bilo dimenzionisati novi sistem koji će omogućiti zadovoljenje postojećih potreba ali i otvoriti nove mogućnosti za dalji razvoj. U uslovima nedostatka razvojnih inžinjera potrebno je provesti migraciju na način zadovoljenja korisničkih potreba posebno ako se ima u vidu raznolikost aplikativnih modula. Kako bi se ovo postiglo implementirano je rješenje visoke raspoloživosti sa višestrukim redudancijama pojedinih komponenti na način da se osigura funkcionalnosti ali i da se pojednostavi buduće održavanje. Skalabilnost arhitekture omogućuje i povećanje broja raspoloživih klasterskih komponenti za slučaj da se u budućnosti pokaže potreba za tim. Arhitektura raspolaže i sa disaster lokacijom za sve komponente. Primarna klasterska strana je realizovana korištenjem hardvera sa minimalnim brojem procesorskih jezgri ali sa dovoljno memorije za managed servere koja se pokazuje kao ključna u radu Oracle FMW-a. Disaster lokacija je realizovana korištenjem Oracle virtuelne mašine (VM) na udaljenoj lokaciji na virtualizovanom Oracle database appliance-u(ODA-i). Želimo da prezentujemo arhitekturu dizajniranu da se premoste propusti u prošlosti sa nizom poznatih problema koji su u novoj arhitekturi zaobiđeni, kao i da pokažemo postojeće stanje koje još uvijek treba da se unapređuje. Takođe, prezentirati ćemo elegantan plan za oporavak primarne lokacije što je ključno sa aspekta korisničkih potreba. Na kraju, dio koji ne smijemo zaobići je pitanje licenciranosti o kojem je posebno vođeno računa prilikom imlementacije i dizajniran je tako da se uklopi u postojeće stanje kako se ne bi stvorili dodatni troškovi, osim kada se ne radi o potrebi nadgradnji postojećeg sistema.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Vrlo detaljno i stručno
Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.)
Poželjna funkcija slušatelja: DBA , Programeri , Svi
Grupa aktivnosti: DBA & Infrasturktura

O predavaču

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2018 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku