Irena Mihotić HEP d.d.

Rođena u Splitu, 13.01.1984. gdje završava 1. jezičnu gimnaziju 2002. godine. U Zagrebu završava Fakultet elektrotehnike i računarstva, smjer Telekomunikacije i informatika 2007. godine. 2008. godine zapošljava se u HEP d.d.-u u Sektoru za informatiku i telekomunikacije u Zagrebu gdje radi kao programer na razvijanju poslovnih aplikacija. 2009. godine nastavlja sa radom na istim poslovima u Splitu, u Hep d.d.-u u istom sektoru. Za razvijanje aplikacija koristi se Oracle alatima: Forms, Reports, BI Publisher, te Apex.

Predavanja