CI/CD u okruženjima vođenima relacijskom bazom

Track

Razvoj & Middleware

Datum i vrijeme

-

Dvorana

-

Trajanje

45'

CI/CD (Continuous integration / delivery) - kontinuirana isporuka je praksa kojom promjene u aplikacijskom sustavu želimo integrirati u postojeće stanje, te brzo i sigurno, na održiv način, dostaviti krajnjim korisnicima.Želimo li uključiti i bazne promjene u ovu praksu, tradicionalno smo suočeni sa posebnim skupom problema. Prije svega moramo poštovati zatečeno stanje podataka. U baznim okruženjima poput Oracle-a, koje sadrže i aplikacijske objekte u bazi, ne možemo samo zamijeniti aplikaciju novom verzijom, već novu verziju dostavljamo na postojeće stanje, te pri tome moramo misliti o povezanosti aplikacijskih objekata i sheme, te pri dostavi promjena voditi računa o redoslijedu isporuke.Iako se tradicionalno radi o osjetljivom procesu, zadnjih desetak godina, pojavom novih alata, kao i integracijom postojećih, postupak je uvelike približen onome prisutnome u ostalim aplikacijskim okruženjima.Primjerima iz prakse pokazat ćemo kako se mogu koristiti alati za verzioniranje koda (git) i baze (liquibase), u kombinaciji sa integracijskim alatom (GitLab) da bi sproveli proces kontinuirane isporuke.Sagledat ćemo i Oracle-ova nastojanja da olakša ovaj proces unaprjeđenjem svojih proizvoda (poput SQLcl), te poboljšanjem suradnje sa alatima drugih proizvođača.Također ćemo postaviti pitanje kako se za razvoj u okruženjima vođenim bazom mogu iskoristiti kontejner tehnologije (Docker), na koje se sve više pouzdaju integracijski i ostali alati.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Srednje detaljno
Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.)
Poželjna funkcija slušatelja: Programeri , DBA , Sistem Analitičari
Grupa aktivnosti: Razvoj & Middleware

O predavaču