Izazovi preuzimanja održavanja poslovnog softvera

Track

Best Practicies & Success Stories

Datum i vrijeme

-

Dvorana

-

Trajanje

45'

Postoje slučajevi kada poslovna aplikacija odgovara potrebama poslovanja, i procjena je da će odgovarati u narednom razdoblju, ali dosadašnji pružatelji usluge održavanja više nisu u mogućnosti održavati je. Ukoliko je tehnologija zastarjela, vjerojatno će se donijeti odluka da se aplikacija prepiše u noviju tehnologiju. Ukoliko to nije slučaj, treba razmotriti mogućnost ugovaranja održavanja aplikacije od strane novog pružatelja usluge. Rad se bavi pripremom i procesom tranzicije održavanja na novog pružatelja usluge, ukazujući na aktivnosti koje su potrebne radi osiguranja kvalitete usluge održavanja. Pitanja na koja organizacija treba odgovoriti prije odlučivanja o tome hoće li ulaziti u projekt prijenosa održavanja na novog pružatelja usluge:1. Postoji li odgovarajuće vertikalno rješenje na tržištu, i je li dostupno?2. Može li aplikacija podržati promjene poslovanja koje se planiraju za naredni period? 3. Koliko su kompleksne promjene u aplikaciji koje se očekuju?Ukoliko je nastavak korištenja aplikacije opravdan, treba prikupiti informacije o aplikaciji i o obimu usluge održavanja:1. Prikupljanje informacija o aplikacijia. Koje poslovno područje i koje procese aplikacija podržava. Postoje li opisi procesa i korisničke upute, koliko su ažurne.b. Postoji li dokumentacija za administriranje aplikacije. c. Korištene tehnologije, verzijed. Postoji li data model. Postoji li slika arhitekture sustava, s identificiranim integracijskim točkama prema drugim aplikacijama. Ako ne postoji, treba kreirati.e. Je li source code dostupan za sve komponente, i je li ažuranf. Je li source code napravljen temeljem standarda razvoja. 2. Prikupljanje informacija o uslugama održavanja u prethodnom periodu (uočiti trend):a. Koliko je bilo grešaka, nad kojim funkcionalnostima najviše b. Koliko je bilo sati podrške korisnicimac. Koliko je bilo zahtjeva za doradama, i ukupni broj č/d Napomena: Za očekivati je da će potencijalni dobavljač tražiti navedene informacije, i to kompetencijama, kako bi mogao procijeniti očekivani obim radova. 3. Procjena radova u narednom periodu a. Napraviti projekciju broja grešaka i očekivani broj sati podrške b. Pobrojati značajnije dorade i integracije koje se očekuju Odabir novog pružatelja usluge: iskustvo u pružanju sličnih usluga, kompetencije i iskustvo članova tima, organizacija tima i način rada, TCO za minimalno 3g. Proces tranzicije:• Pripremiti plan radionica i definirati projektni tim• Funkcionalne radionice: o Ključni korisnici kroz aplikaciju demonstriraju poslovne procese. Navode probleme, nedostajuće funkcionalnosti i funkcionalnosti koje više nisu potrebne (takve funkcionalnosti se mogu izuzeti iz dosega) • Tehničke radionice• Planiranje cut-over-a Postupak će biti potkrijepljen iskustvom stečenim u nekoliko procesa preuzimanja održavanja složenih poslovnih rješenja.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Općenito
Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.)
Poželjna funkcija slušatelja: Menadžer - operativni
Grupa aktivnosti: Best Practicies & Success Stories

O predavaču