Matija Zaležak HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

Matija Zaležak - dolazim iz Vukovara, diplomirao sam na Elektrotehničkom fakultetu Osijek, smjer Procesno Računarstvo. Nakon kratkog rada kao sistemaš, trenutno sam zaposlen u HEP d.d. Sektoru za informatiku i telekomunikacije. Radim sa Oracle tehnologijama (ADF) i na bazama podataka (PLSQL) and Spring Boot.

Lectures