Vjekoslav-Leonard Prčić Infoart

Nakon stečene diplome 2010. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, smjer Računarska znanost, upisuje postdiplomski studij. Iste se godine zapošljava u zagrebačkoj tvrtci Infoart d.o.o., danas na poziciji starijeg razvojnog programera.Proteklih pet godina sudjelovao je u razvoju i dizajniranju kompleksnih programskih rješenja, od klijentskih aplikacija za administraciju distiribucije i naručivanja u maloprodajom okruženju do integracija postojećih sustava s vlastitim poslovnim rješenjima. U svom svakodnevnom poslu prvenstveno koristi Oracle tehnologije (Oracle Weblogic, Oracle JDeveloper, Oracle DBMS).

Predavanja

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Medijski pokrovitelj