Luka Kolembus (KOAUTOR) HEP

Luka Kolembus - diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Informacijska i komunikacijska tehnologija. Zaposlen u HEP d.d. u službi za Aplikativnu i softversku potporu. Radi s Oracle tehnologijama, najdraža ADF.

Predavanja

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2018 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku