Zoran Frlan (KOAUTOR) HEP

Zoran Frlan je zaposlen u HEP d.d. u Sektoru za informatiku i telekomunikacije kao projektant aplikacija. Većinu vremena razvija dinamične web aplikacije u raznim tehnologijama, kao što su .NET, Flex, angularJS.

Predavanja

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2018 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku