Dubravko Miljković HEP

Dubravko Miljković je studirao na FER-u gdje je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Specijalizirao je automatsko raspoznavanje govora (speech recognition) 14 mjeseci na University of Cambridge, UK. Nakon povratka iz Engleske radio je u Hrvatskom mjeriteljskom društvu i privatnoj tvrtki. Sada radi u Hrvatskoj elektroprivredi - Služba poslovne informatike na redundatnim sustavima (network load balancing clusters of application servers) za poslovnu informatiku (Oracle). Autor je preko sedamdeset znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, savjetovanja i seminara sa referatima. Član je međunarodnog društva IEEE i AMAC.

Predavanja