Daniel Huha BiLog d.o.o.

Daniel Huha je konzultant za softver, zaposlen u tvrtki BiLog d.o.o. iz Zagreba. Fokusiran je na Oracle APEX-u programska rješenja, a iskustvo je stekao kroz više od 10 godina rada na malim i velikim aplikacijima, sudjelujući na domaćim i inozemnim projektima (Orbico, Croatia Osiguranje, Allianz Rusija, Allianz Zagreb, Unicredit BiH, …). Formalno obrazovanje magistra informatike stekao je na FOI-u u Varaždinu, a za vrijeme rada u BiLogu stekao je certifikat Oracle PL/SQL Developer Certified Professional. Uz Oracle razvojne alate, edukacije i mentoriranje, zainteresiran je za aktualne Web tehnologije i trendove.

Predavanja