Emina Kreštalica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Emina Kreštalica je rođena u Banja Luci (Bosna i Hercegovina). Završila je Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2003. Trenutno je na postdiplomskom studiju na Elektrotehničkom fakultet u Sarajevu. Ima preko 15 godina iskustva kao softverski inžinjer. Trenutno radi u Elektroprivredi BiH na internom razvoju softvera. Član je Bosanskohercegovačkog komiteta/odbora Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ, kao i CIRED radne grupe za Smart Grid cyber sigurnost. Član je neformalne ekspertne grupe okupljene od strane misije OSCE u BiH, koja je autor smjernica za strateški okvir cyber sigrunosti u Bosni i Hercegovini. Autor i koautor je više radova na temu razvoja softvera. Certificirani je Oracle PL/SQL Develover (OCA).

Predavanja