Iva Petrović HEP

Fakultet elektrotehnike i informacijske tehnologije (FESB) završila je u Splitu, smjer telekomunikacije i informatika.
Od 2018. godine je zaposlena u HEP-u d.d., u sektoru za informacijsko- komunikacijske tehnologije.

Radi na razvoju poslovnih aplikacija

Predavanja