Ivana Tadić Hep d.d.

Diplomirala na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena u HEP d.d.-u od 2013. godine kao projektant aplikacija/programer.

Predavanja