Mirjana Lončar Hrvatska Elektroprivreda

Diplomirala sam na Prirodoslovno Matematičkom Fakultetu u Zagrebu, Odjel za Matematiku. Od 2008. godine zaposlena sam kao projektant aplikacija u HEP d.d.-u, u Sektoru za informatiku i telekomunikacije. Radila sam na projektima razvoja poslovnih aplikacija, skladištenja podataka, poslovne inteligencije u Oracle razvojnim alatima, te na implementaciji SAP sustava. Moje trenutno područje interesa su mikroservisi.

Predavanja