Tomislav Capuder FER

Tomislav Capuder rođen 1983. godine u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na istom Fakultetu izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent 2016. godine, a 2020. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Tijekom doktorskog i poslijedoktorskog studija proveo je više mjeseci na usavršavanju na Sveučilištu u Manchesteru u Velikoj Britaniji. Dobitnik je nagrade Srebrni Josip Lončar za najbolju doktorsku disertaciju Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Nagrade za znanost Fakulteta elektrotehnike i računarstva za 2015 godinu, Nagrade Vera Johanides Hrvatske akademije tehnilkih znanosti, Nagrade za najboljeg mladog znanstvenika dunavske regije te mnogih drugih. Tijekom 2012. i 2013. Boravio je kao istraživač na Sveučilištu u Manchesteru na temama vođenja i planiranja energetskih sustava.

Istraživački interesi obuhvaćaju električna vozila, baterijske spremnike, napredne energetske mreže, tržišta energije i modeliranje i optimiranje elektroenergetskog sustava, s naglaskom na napredne distribucijske mreže.

Autor je poglavlja u knjizi, 3 uredničke knjige, 40 rada u časopisima kategorije A i više od 80 radova u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom, te preko 100 stručnih studija i elaborata. Član je uredničkih odbora nekoliko međunarodnih znanstveno stručnih časopisa za koje je dobio više nagrada za najboljeg recenzenta i urednika.

Voditelj je više međunarodnih i nacionalni znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata I aktivni organizator međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija u raznim ulogama (od predsjednika Organizacijskog odbora do predsjednika programskog odbora).

Član je znanstvenih i stručnih udruga HRO CIGRE, SDEWES, IEEE, a u Hrvatskoj sekciji IEEE trenutno obnaša dužnost Predsjednika Odjela za energetiku.

Predavanja