Goran Oreški Fakultet informatike u Puli

Goran Oreški je završio Fakultet organizacije i informatike 2010. godine u Varaždinu. Tijekom studija studirao je na Sveučilištu Karl Frances u Grazu u Austriji u okviru programa međunarodne razmjene studenata. Na Fakultetu organizacije i informatike doktorirao je 2016. godine. Objavio je više znanstvenih radova, od kojih dva u Expert systems with applications, svjetski poznatom časopisu za umjetnu inteligenciju. 2010. osnovao je privatnu tvrtku GO Studio d.o.o. za računalo programiranje. Radni vijek proveo je u bankarskoj industriji i IT tvrtkama, uključujući GO Studio. Danas je docent na Fakultetu informatike u Puli. Područje interesa su mu istraživanja vezana uz predviđanje kreditnog rizika temeljeno na umjetnoj inteligenciji kao i istraživanja vezana uz vozila bez vozača..

Predavanja