Jasmin Heljić JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Jasmin Heljić je rođen 1981. u Gornjem Vakufu (Bosna i Hercegovina). Diplomirani je inžinjer elektrotehnike i magistar strateškog informatičkog menadžmenta. U najvećoj bosanskoj kompaniji EPBiH radi na poziciji inžinjera za razvoj softvera. Posjeduje dugogodišnje iskustvo na projektovanju i razvoju aplikativnih rješenja, a nerijetko je i u ulozi predavača na IT konferencijama i drugim informatičkim događajima u zemlji i inostranstvu.Bosnu i Hercegovinu je predstavljao u više navrata u različitim ulogama: na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike 2001. godine, na međunarodnom IT takmičenju Imagine Cup 2005. (polufinalist), na međunarodnom kolokvijumu SC D2 Finland 2019 u organizaciji Finskog nacionalnog komiteta CIGRÉ.Svoje znanje prenosi mlađim generacijama u BH Futures Foundation kao mentor, a u Bosnia Agile udruženju je predsjednik Skupštine i Agilni trener. Član je Bosanskohercegovačkog komiteta/odbora Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ, kao i CIRED radne grupe za Smart Grid cyber sigurnost. Jedan je od autora dokumenta smjernica za strateški okvir cyber sigurnosti u Bosni i Hercegovini izrađen u okviru neformalne grupe eksperata okupljene pod okriljem Misije OSCE u BiH. Član je tima koji je preveo Scrum Guide na bosanski jezik. Certificirani je Oracle PL/SQL Developer (OCA) i Certified Disciplined Agilist (CDA).

Predavanja